دانلود فایل سخنرانی علمی متخصصین و اساتید محترم جشنواره

دانلود فایل سخنرانی علمی متخصصین و اساتید محترم جشنواره

به گزارش دبیرخانه دائمی جشنواره، به منظور بهره مندی از مطالب و مباحث مطرح شده در چهارمین جشنواره نوآوری محصول برتر ایرانی، محتوای ارائه شده در سخنرانی علمی متخصصین و اساتید محترم را در این خبر به صورت اختصاصی در اختیار مدیران گرامی و سایر علاقه مندان قرار می گیرد.

سومین جشنواره نوآوری محصول برتر ایرانی، با همکاری دانشگاه صنعتی شریف ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حمایت سایر نهادهای مرتبط در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۹۸در سالن جابرابن حیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.

سخنرانی آقای دکتر ملکی- رئیس کمیته علمی جشنواره

موضوع: اکوسیستم نوآوری، معرفی مدل پای

دانلود

سخنرانی آقای دکتر ناطق- رئیس کمیته ارزیابی جشنواره

موضوع: گزارش کمیته ارزیابی نوآوری محصول

دانلود

سخنرانی آقای مهندس فردیس

موضوع: ماتریس نوآوری، اﺑﺰار اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﻮآوری 

دانلود
سخنرانی آقای هادی اسدی- رئیس کمیته اجرائی
دانلود