آدرس

تهران- خیابان آزادی- دانشگاه صنعتی شریف- مجتمع خدمات فناوری شریف- شماره ۲۰۶، دفتر توسعه خدمات فناوری و نوآوریهای صنعتی شریف

شماره تلفن

تلفن تماس: ۶۶۰۷۲۵۷۲
۶۶۰۷۲۵۷۱

آدرس ایمیل

info@productinnovation.ir

به ما پیام بدهید

همیشه آنلاین هستیم