ارزیابی فرایندهای نوآوری “فروش آنلاین بیمه‌نامه در باشگاه مشتریان” شرکت بیمه کارآفرین

ارزیابی فرایندهای نوآوری “فروش آنلاین بیمه‌نامه در باشگاه مشتریان” شرکت بیمه کارآفرین

بیمه کارآفرین جهت فرآهم آوردن رضایتمندی مشتریان، اقدام به راه اندازی خدمات الکترونیکی جهت خرید بیمه نامه ، پرداخت حق بیمه و پرداخت اقساط وام کرده است و به همین منظور تمامی فرآیندهای خرید بیمه برای اولین بار در باشگاه مشتریان بیمه کارآفرین بصورت الکترونیکی انجام پذیرفته است.

در همین راستا و با توجه به خدمت جدید بیمه کارآفرین، کمیته ارزیابی جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی جهت ارزیابی این خدمت در محل شرکت حاضر شدند و چند ساعتی را در حضور مدیران و کارشناسان واحد های مربوطه، محصول مورد نظر را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

یکی از مهم ترین دستاوردهای این باشگاه ایجاد وحدت رویه صدور در تمامی شعب بیمه کارآفرین است. تمامی شعب می توانند شعبه مجازی داشته باشند که در نهایت مجموعه این ویژگی ها، باشگاه مشتریان بیمه کارآفرین را تبدیل به یک طرح نوآورانه نموده است.