مطابق با مباحث کارشناسی مطرح شده در کمیته علمی که در نهایت به تصویب کمیته سیاست گذاری جشنواره نیز رسیده است، توزیع امتیازات هر مرحله بدین صورت است که دو مرحله ابتدایی یعنی فازهای صفر و یک، هر کدام ۱۰ امتیاز از کل امتیازات قابل اکتساب را به خود تخصیص خواهند داد. در ادامه فازهای دوم تا پنجم هر یک ۱۵ امتیاز و نهایتاً فاز ششم ۲۰ امتیاز از کل امتیازات را شامل خواهند شد. بر این اساس کل امتیازات ارزیابی ۱۰۰ نمره خواهد بود که در صورت اکتساب حداقل 50 نمره شرکت حائز دریافت گواهینامه نوآوری و در صورت اکتساب حداقل 70نمره، شرکت حائز شرایط دریافت تندیس نوآوری خواهد شد. نهایتاً چنانچه محصول شرکت مذکور پس از ارزیابی حائز شرایط دریافت تندیس باشد، ضمن دریافت تندیس یک جلد گزارش تحلیل از نتایج ارزیابی را نیز دریافت خواهد کرد.

  • فاز چهارم 15 امتیاز
  • فاز پنجم 15 امتیاز
  • فاز ششم 20 امتیاز
  • جمعاً 100 امتیاز
  • فاز صفر 10 امتیاز
  • فاز یک 10 امتیاز
  • فاز دوم 15 امتیاز
  • فاز سوم 15 امتیاز

مدل اجرایی جشنواره

جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی در هفتمین سال برگزاری خود، به میزان قابل توجهی بلوغ یافته است. رویکرد تکاملی به برگزاری این جشنواره سبب گردیده است تا هر ساله گامی به سوی ارتقای جایگاه علمی و اجرایی جشنواره در حوزه نوآوری برداشته شود. این جشنواره از اولین سال اجرا به منظور شناسایی بهترین تجارب در این زمینه سازوکار منحصر به فرد خود را طراحی و پیاده‌سازی نموده است. ارزیابی نوآوری در این جشنواره بر پایه سه مرحله اصلی تکمیل فرم خوداظهاری توسط شرکت متقاضی، حضور و بررسی میدانی توسط ارزیابان حرفه‌ای دبیرخانه جشنواره و در نهایت ارزیابی در شورای سیاستگذاری صورت می‌پذیرد.
این جشنواره بر خلاف رویدادهای مشابه که با اعلام فراخوان نسبت به ثبت‌نام متقاضیان اقدام می‌نمایند، رویکرد فعالی را در دستور کار خود قرار داده است. بدین لحاظ کمیته پایش و شناسایی جشنواره با تکیه بر توانمندی‌های علمی و اجرایی اعضای خود، هر ساله طی یک فرآیند زمان‌بر و موشکافانه نسبت به بررسی اولیه بازار صنایع مختلف اقدام می‌نماید. به عبارتی دقیق‌تر یکی از اصول کلیدی انتخاب و ارزیابی طرح های نوآورانه بر این اساس بنا نهاده شده که طرح منتخب در سال قبل از برگزاری جشنواره و در بازه زمانی به بازار عرضه شده باشد که حداکثر تا سه ماه قبل از موعد برگزاری جشنواره، امکان جمع‌آوری آمار و اطلاعات کافی در ارتباط با اثبات موفقیت‌آمیز بودن معرفی طرح به بازار، مهیا شده باشد.
پس از شناسایی نوآوری‌های موفق که با استناد به اخبار و اطلاعات جمع‌آوری شده از منابع مختلف مانند نشریات تخصصی، رویدادهای علمی و اجرایی، نهادهای ذیربط و همچنین وب‌سایت شرکت‌ها، نسبت به مکاتبه با شرکت‌های مستعد برای حضور اقدام لازم انجام می‌گیرد. در این مرحله چنانچه شرکت تمایلی برای حضور در جشنواره داشته باشد، پس از دریافت کاربرگ ارزیابی اولیه نوآوری و تکمیل و ارسال آن به دبیرخانه در مسیر ارزیابی قرار می‌گیرد.
برای ارزیابی دقیق‌تر امتیازات قابل ارائه برای هر مرحله تعدادی شاخص طراحی شده است که کمیته ارزیابی بر اساس وصول و بررسی مدارک و مستندات و همچنین استماع توضیحات مسئولین شرکت در جلسه ارزیابی، نسبت به تعیین امتیاز قابل اکتساب توسط شرکت در هر مرحله اقدام خواهند نمود. شاخص‌های اصلی ارزیابی نوآوری محصول در شرکت‌ها شامل میزان توسعه‌یافتگی و بلوغ سازمانی فرایندهای نوآوری بر اساس مدل جهانی Stage-Gate با تمرکز بر طرح منتخب خواهد بود که با ارائه مستندات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین وجوه منحصر به فرد طرح منتخب و وضعیت آن در بازار بر اساس ارزیابی شورای سیاستگذاری نیز از عوامل اصلی موردتوجه در مورد میزان موفقیت محصول در بازار می باشد.

5

دوره های قبلی جشنواره

1182

شناسایی نوآوری

380

تکمیل خوداظهاری اولیه

103

نوآوری برتر معرفی شده