کنفدراسیون صنعت ایران حمایت خود را از برگزاری جشنواره نوآوری محصول اعلام کرد

کنفدراسیون صنعت ایران حمایت خود را از برگزاری جشنواره نوآوری محصول اعلام کرد

کنفدراسیون صنعت ایران به عنوان مجمع اصلی انجمن های تخصصی صنایع و شرکتهای صنعتی بزرگ کشور، حمایت و همراهی خود را در برگزاری جشنواره معرفی برترین های نوآوری محصول اعلام کرد. با توجه به اهمیت نواوری محصول در رقابت پذیری صنایع ملی در بازارهای بین المللی، این موضوع در حال حاضر از اهمیت دو چندان برخوردار می باشد. در این راستا زمینه های مشارکت ویژه ای بین دبیرخانه جشنواره و کنفدراسیون در حال انجام می باشد

درج نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.