نوآوری در کسب و کار

هدف کلینیک نوآوری در کسب‌وکار ارزیابی فرآیندهای تدوین مدل کسب‌وکار شرکت و نحوه انجام نوآوری‌ در بخش‌های مختلف این مدل بر اساس مدل بوم کسب‌وکار استرووالدر می‌باشد. مهم‌ترین جنبه‌های مورد ارزیابی در این کلینیک عبارتند از:

هدف کلینیک نوآوری در کسب‌وکار ارزیابی فرآیندهای تدوین مدل کسب‌وکار شرکت و نحوه انجام نوآوری‌ در بخش‌های مختلف این مدل بر اساس مدل بوم کسب‌وکار استرووالدر می‌باشد. مهم‌ترین جنبه‌های مورد ارزیابی در این کلینیک عبارتند از:

کانال ها

چگونه خود را به مشتریان می‌رسانید و خود را در معرض مشتریان قرار می‌دهید؟ چگونه آگاهی مشتریان را نسبت به محصولات/خدمات خود ارتقا می‌دهید؟ مکانیزم‌های شما برای پشتیبانی از مشتریان بعد از انجام خرید چیست؟ آیا برای هر بخش از مشتریان کانال جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است؟

گزاره ارزشی

گزاره ارزشی خود را چگونه طراحی می‌کنید؟ مشتریان چرا باید شما را به رقبا ترجیح دهند؟ چگونه نیاز/مسأله مشتری را به یک راهکار مرتبط می‌کنید؟ چطور تشخیص می‌دهید که یک Offer می‌تواند برای مشتریان منفعت و ارزش ایجاد نماید؟

بخش های مشتریان

در خصوص شناسایی بخش‌های مختلف مشتریان توضیح دهید. چگونه مشتریان را پایش می‌کنید؟ نیازهای خاص مشتریان که نیاز به Offer های خاص دارد، چگونه شناسایی می‌شوند؟

منابع کلیدی

چگونه منابع کلیدی موردنیاز برای پیاده‌سازی یک مدل کسب‌وکار را شناسایی می‌کنید؟ چگونه منابع ناملموس موردنیاز را تشخیص می‌دهید؟ آیا شرکت شما از تعدد و تنوع لازم در حوزه منابع برخوردار است؟ منابع را عموما به صورت داخلی توسعه می‌دهید و یا اینکه ترجیح شما بر اکتساب خارجی آن‌ها است؟

جریان(های) درآمدی

آیا برای هر بخش از مشتریان جریان درآمدی جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است؟ آیا مکانیزم قیمت‌گذاری جداگانه‌ای برای هر جریان درآمدی تعریف شده است؟ چگونه تشخیص می‌دهید که جریان درآمدی در هر بخش از کسب‌وکار باید مبتنی بر تراکنش یا مبتنی بر پرداخت مستمر باشد؟ تمایل مشتریان را در حوزه نحوه پرداخت چگونه می‌سنجید؟ چگونه سهم درآمدی هر بخش از کسب‌وکار را نسبت به درآمد کل می‌سنجید؟

ارتباط با مشتریان

نحوه برقراری ارتباط با مشتریان چگونه تعریف شده است؟ میزان استفاده از راه‌های اتوماتیک برای ارتباط با مشتریان چقدر است؟ آیا فرآیند هم‌آفرینی با مشتریان تعریف شده است؟ آیا برای هر بخش از مشتریان راه ارتباطی جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است؟

ساختار هزینه

آیا هزینه مرتبط با هر بخش از مشتریان جداگانه محاسبه می‌شود؟ چگونه هزینه‌های مرتبط با منابع و فعالیت‌های کلیدی را محاسبه می‌کنید؟ برآورد هزینه شما بر اساس چه داده‌ها و روش‌هایی صورت می‌پذیرد؟

شراکت های کلیدی

چگونه شبکه تأمین‌کنندگان و شرکای خود را طراحی می‌کنید؟ آیا از طیف متنوعی از شراکت‌ها (اتحاد، همکاری رقابتی، سرمایه‌گذاری مشترک، برون‌سپاری) بهره می‌برید؟ آیا چارچوب/فرآیند خاصی برای اکتساب منابع در بستر شراکت‌ها طراحی کرده‌اید؟ از چه مکانیزم‌هایی برای یادگیری همکارانه استفاده می‌کنید؟ چگونه فعالیت‌های کلیدی کسب‌وکار را میان خود و شرکایتان تقسیم می‌کنید؟

فعالیت های کلیدی

چگونه فعالیت‌های کلیدی موردنیاز برای پیاده‌سازی یک مدل کسب‌وکار را شناسایی می‌کنید؟ چگونه زنجیره ارزش فعالیت‌های کسب‌وکار را ترسیم می‌نمایید؟ چگونه ارتباطات میان فعالیت‌ها را تعریف می‌کنید؟