نوآوری در محصول/خدمت/فرآیند

مميزي فرآيندهاي نوآوري در این بخش از جشنواره بر اساس مدل مرجع نوآوری محصول (PIRM) صورت مي گيرد که برگرفته از ™Stage Gate Model به عنوان یک مدل پذیرفته شده در سطح جهان می باشد. این مدل از دهه 1990 تا به امروز به عنوان یکی از مدل‌های رفرنس در حوزه نوآوری محصول در سطح بنگاه مطرح بوده است که توسط دو مرجع جهانی یعنی انجمن مدیریت و نوآوری محصول PDMA و همچنین مرکز بهره‌وری و کیفیت آمریکا APQC به رسمیت شناخته شده است. مهمترین ویژگی اين مدل انطباق با شرایط و اقتضائات بازار ایران و به روزرسانی آن بر مبنای کسب تجربیات جدید حاصل از ارزیابی شرکت‌های ایرانی، به صورت سالیانه است. در ادامه مروری اجمالی بر فازهای کلیدی مورد استناد توسط کلینیک نوآوری محصول در قالب مراحل هفت گانه آن ارائه خواهد شد:

مميزي فرآيندهاي نوآوري در این بخش از جشنواره بر اساس مدل مرجع نوآوری محصول (PIRM) صورت مي گيرد که برگرفته از  ™Stage Gate Model به عنوان یک مدل پذیرفته شده در سطح جهان می باشد. این مدل از دهه 1990 تا به امروز به عنوان یکی از مدل‌های رفرنس در حوزه نوآوری محصول در سطح بنگاه مطرح بوده است که توسط دو مرجع جهانی یعنی انجمن مدیریت و نوآوری محصول PDMA و همچنین مرکز بهره‌وری و کیفیت آمریکا APQC به رسمیت شناخته شده است. مهمترین ویژگی اين مدل انطباق با شرایط و اقتضائات بازار ایران و به روزرسانی آن بر مبنای کسب تجربیات جدید حاصل از ارزیابی شرکت‌های ایرانی، به صورت سالیانه است. در ادامه مروری اجمالی بر فازهای کلیدی مورد استناد توسط کلینیک نوآوری محصول در قالب مراحل هفت گانه آن ارائه خواهد شد:

نظام تدوین و ارزیابی طرح کسب و کار

آیا چارچوب و دستورالعمل مشخصی در سازمان برای نگارش طرح کسب‌وکار وجود دارد؟ آیا نظام بنچمارک رقبا در حوزه محصولات و فرآیندهای جدید استقرار یافته است؟ چه تحلیل‌هایی در حوزه‌های بازار، فنی و مالی در قالب طرح کسب‌وکار بر روی ایده‌های منتخب صورت می‌پذیرد؟

نظام پیش ارزیابی ایده ها

در خصوص مولفه‌های پذیرش، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی ایده‌ها توضیح دهید. از چه فرآیندها، روش‌ها و منابعی برای ارزیابی اولیه بازار، ارزیابی فنی و ارزیابی مالی ایده‌های دارای پتانسیل استفاده می کنید.؟ نحوه و منابع جمع آوری اطلاعات برای این ارزیابی ها کدامند؟

نظام ایده پردازی

از چه سیستم، فرآیندها و روش‌هایی برای ایده‌پردازی استفاده می‌کنید؟ منابع درونی و بیرونی اکتساب ایده‌ها چیست؟ مکانیسم دریافت و ثبت ایده های جدید به چه صورت می باشد؟

نظام لانچ (معرفی) طرح نوآورانه به بازار

قبل از لانچ به بازار، چه آمادگی هایی باید در شركت ایجاد شود؟ مثل آموزش شبکه فروش ، کاتالوگ و ... . آیا برای هر نوآوری، برنامه بازاریابی و فروش مستقل تهیه می شود؟ جهت‌گیری‌های استراتژیک شرکت در حوزه بازاریابی و همچنین اجزای آمیخته بازاریابی چگونه تعیین می‌شوند؟ کانال‌های اطلاع‌رسانی نوآوری به مخاطبین چگونه تعیین می‌گردد؟ نحوه پيشبرد برنامه ارتباطات بازاریابی (تبلیغات) طرح نوآورانه چگونه است؟

نظام تست و اعتبارسنجی طرح نوآورانه

در فرآیند تست بتا، چگونه بازخورهای مربوطه را از مشتریان دریافت می‌کنید و در طراحی محصول اعمال می‌نمایید؟ چه تمهیدات بازاریابی قبل از ورود به فاز معرفی محصول صورت می‌پذیرد؟

نظام توسعه و پیاده‌سازی طرح نوآورانه

فرآیندهای طراحی، نمونه‌سازی و تست آلفا چگونه در درون شرکت صورت می‌پذیرد؟ آیا چارچوب خاصی برای مدیریت پروژه‌های توسعه محصول جدید تعریف شده است؟

نظام پایش موفقیت طرح نوآورانه

آیا پس از عرضه نوآوری به بازار، موفقیت آن در بازار مورد پایش قرار می گیرد؟ چه آمار یا مستنداتی در رابطه با موفقیت نوآوری در بازار می توانید ارائه دهید؟ در حوزه فرآیند تست گاما چگونه عمل می کنید؟ در واقع، چگونه پس از معرفی نوآوری به بازار از مشتریان بازخور می‌گیرید و این بازخورها را تبدیل به اقدامات اصلاحی می‌کنید؟ آیا از انجمن‌های تخصصی و صنعتی بازخور دریافت می‌کنید؟ چگونه برنامه فروش و تولید را همسو می‌نمایید؟ اطلاعات تجاری مرتبط با نوآوری چگونه گردآوری و تحلیل می‌گردد؟