برگزاری جلسه ارزیابی محصول آدامس اکشن در محل شرکت ماسترفوده

در راستای برگزاری سومین دوره جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی، بر اساس رصد بازار و به دنبال آن مرور کاربرگ خود اظهاری ارسال شده از سوی شرکت ماسترفوده برای محصول آدامس اکشن، جلسه ارزیابی محصول در تاریخ ۹۷/۸/۲۳ و در محل شرکت ماسترفوده، با حضور مدیران ارشد و تصمیم گیر در فرآیند توسعه محصول جدید و تیم ارزیابی جشنواره تشکیل گردید.

معرفی محصول: محصولات بیداری اکشن حاوی کافئین هستند و به منظور جلوگیری از خواب آلودگی،علی الخصوص در مشاغلی همچون رانندگی برای هوشیار کردن آنها در زمان رانندگی کاربرد بسیاری دارد.افزایش متابولیسم بدن، تحریک سیستم اعصاب مرکزی و افزایش میزان هوشیاری و آگاهی محیطی از مهم ترین ویژگی های این محصول به شمار می‌رود.