فایل ارائه و سخنرانی های جشنواره نوآوری برتر ایرانی

فایل ارائه و سخنرانی های جشنواره نوآوری برتر ایرانی

فایل ارائه اساتید و سخنرانی های هفتمین جشنواره نوآوری برتر ایرانی منتشر شد.

به گزارش دبیرخانه جشنواره همه علاقه مندان می توانند برای دریافت فایل سخنرانی های روز مراسم روی اسامی زیر کلیک نمایند.

سخنرانی دکتر علی ملکی؛ رئیس مرکز توسعه فناوری و نوآوریهای صنعتی شریف
سخنرانی دکتر محمد ناطق؛ رئیس کمیته ارزیابی
سخنرانی دکتر جعفر پناه؛ عضو کمیته ارزیابی