عملکرد جشنواره نوآوری محصول در سال های گذشته

عملکرد جشنواره نوآوری محصول در سال های گذشته

جشنواره نوآوری محصول برتر ایرانی، از اولین سال اجرا به منظور شناسایی محصولات نوآورانه ایرانی متدولوژی منحصر به فرد خود را طراحی و پیاده‌سازی نموده است.

این جشنواره بر خلاف رویدادهای مشابه که با اعلام فراخوان نسبت به ثبت‌نام متقاضیان اقدام می‌نمایند، رویکرد فعال (Active) را در دستور کار خود قرار داده است. بدین لحاظ کمیته اجرایی جشنواره با تکیه بر توانمندی‌های علمی و اجرایی اعضای خود، هر ساله طی یک فرآیند زمان‌بر و همچنین موشکافانه نسبت به بررسی اولیه بازار صنایع مختلف اقدام می‌نماید. به عبارتی دقیق‌تر یکی از اصول کلیدی انتخاب و ارزیابی محصولات بر این اساس بنا نهاده شده که محصول منتخب در  سال قبل از برگزاری جشنواره و در بازه‌ی زمانی به بازار عرضه شده باشد که حداکثر تا سه ماه قبل از موعد برگزاری جشنواره، امکان جمع‌آوری آمار و اطلاعات کافی در ارتباط با اثبات موفقیت‌آمیز بودن معرفی محصول به بازار، مهیا شده باشد.

پس از شناسایی نوآوری‌های موفق که با استناد به اخبار و اطلاعات جمع‌آوری شده از منابع مختلف مانند نشریات تخصصی، رویدادهای علمی و اجرایی، نهادهای ذیربط و همچنین وب‌سایت شرکت‌ها نسبت به مکاتبه با شرکت‌های مستعد برای حضور اقدام لازم انجام می‌گیرد. در این مرحله چنانچه شرکت تمایلی برای حضور در جشنواره داشته باشد، پس از دریافت کاربرگ ارزیابی اولیه نوآوری محصول و تکمیل و ارسال آن به دبیرخانه اجرایی در مسیر ارزیابی قرار گرفته و نهایتاً چنانچه محصول شرکت مذکور پس از ارزیابی حائز شرایط دریافت تندیس باشد، ضمن دریافت تندیس یک جلد گزارش تحلیل از نتایج ارزیابی را نیز دریافت خواهد کرد.

بر این اساس مطابق با روند اجرایی هر ساله، در  سه سال گذشته نیز پس از بررسی گسترده بازار بیش از ۷۰۰ محصول به عنوان کاندیدای محصول نوآور شناخته شدند که پس از مکاتبه با شرکت‌های مربوطه و ممیزی اولیه بر اساس اطلاع‌رسانی در خصوص اسناد و مدارک مورد نیاز برای تکمیل کاربرگ خوداظهاری و استعلام از شرکت‌ها بابت وجود مستندات کافی، ۴۲۰ شرکت آمادگی خود را برای حضور در جشنواره به لحاظ برخورداری از معیارهای اولیه مانند ایرانی بودن محصول، توسعه و تولید داخلی و… اعلام نمودند که مطابق با روال تعریف شده در جشنواره کاربرگ‌های خودارزیابی متعاقباً برای شرکت‌ها ارسال گردید. غربال اولیه مبتنی بر بررسی کمیته ارزیابی بر روی کاربرگ‌های دریافتی از شرکت‌ها، نشان داد که مطابق با اطلاعات ارائه شده، تنها ۷۰ شرکت شرایط لازم برای قرار گرفتن در مسیر ارزیابی را دارا هستند که نهایتاً پس از تکمیل ارزیابی‌ها توسط کمیته ارزیابی و متعاقباً اخذ تأییدیه‌های لازم از کمیته علمی جشنواره، ۵۵ محصول حائز شرایط دریافت تندیس نوآوری برتر ایرانی شدند.