برگزاری جلسه ارزیابی محصول نورونتا در محل شرکت مخابرات ایران

برگزاری جلسه ارزیابی محصول نورونتا در محل شرکت مخابرات ایران

به گزاش دبیرخانه جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی، در ادامه فرایند دریافت کاربرگ خود اظهاری محصولات نوآور کاندید که در راستای برگزاری سومین دوره جشنواره در حال برنامه ریزی و انجام می باشد، جلسه ارزیابی محصول نورونتا متعلق به شرکت مخابرات ایران، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ با حضور مدیران ارشد و تصمیم گیر در فرآیند توسعه […]

ادامه مطلب