برگزاری جلسه ارزیابی محصول همراه پلاس ملت در محل شرکت بهسازان ملت

برگزاری جلسه ارزیابی محصول همراه پلاس ملت در محل شرکت بهسازان ملت

در راستای برگزاری سومین دوره جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی، بر اساس رصد بازار و به دنبال آن مرور کاربرگ خود اظهاری ارسال شده از سوی شرکت بهسازان ملت برای محصول همراه پلاس ملت، جلسه ارزیابی محصول در تاریخ ۹۷/۷/۱۰ و در محل شرکت بهسازان، با حضور مدیران ارشد و تصمیم گیر در فرآیند توسعه محصول جدید و […]

ادامه مطلب