جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی - معرفی برترین نوآوریهای ایرانی

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

به ما پیام ارسال کنید

  سال معرفی نوآوری

  شرکت آریا ساسول

  در سال 1398
  portfolio
  سرمایه گذار نام و نام خانوادگی:
  سیربسیب
  تاریخ انتشار:
  1970-01-01
  محل سکونت:
  یسبسیب
  ارزش:
  معماری:
  در مورد پروژه

  پلی اتیلن گرید HBM 4161A