ارزیابی فرایندهای نوآوری ساخت دستگاه AGITATOR عمودی گل حفاری در شرکت بین المللی حفاری

ارزیابی فرایندهای نوآوری ساخت دستگاه AGITATOR عمودی گل حفاری در شرکت بین المللی حفاری

شرکت بین المللی حفاری یکی از زیرمجموعه های شركت توسعه پتروايران می باشد و با هدف فعالیت تخصصی در زمینه عملیات و خدمات حفاری در صنعت نفت و گاز تاسیس گردیده است و با تکیه بر دارایی های فیزیکی، نظام های مدیریت یکپارچه، سرمایه انسانی و تجربیات اندوخته در اجرای شایسته پروژه های مختلف، راهبری دستگاه های حفاری در دریا و خشکی و تامین و ارائه خدمات یکپارچه حفاری را بر عهده دارد.

با توجه به نیاز شرکت جهت حفاری در یکی از میادین نفتی -میدان ایلام- و کار با یک گِل سنگین، دستگاه  های اجیتیتوری داشتند که پاسخگو نیازمندی کار با این گِل سنگین نبوده و بنابراین باید یک نمونه خارجی از دستگاه اجیتیتور را تهیه میکردند و علاوه بر اینکه حجم ارزی که برای خرید دستگاه لازم بود، نیازمندی تولید این دستگاه در کشور به شدت به چشم میخورد. در همین راستا تصمیم اتخاذ شد جهت بررسی امکان سنجی ساخت و داخلی سازی این تجهیز در کشور.
و در نهایت پس از تحقیقات گسترده و بررسی هایی که انجام شد، موفق برای اولین بار در ایران این دستگاه اجیتیتور خاص را به تولید برسانند.