شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به جمع حامیان معنوی جشنواره پیوست

شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به جمع حامیان معنوی جشنواره پیوست

پیرو اعلام برنامه های جشنواره معرفی برترین های نوآوری محصول در جهت توسعه و تقدیر از شرکتهای نوآوری برتر ملی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی طی نامه ای ضمن اعلام حمایت معنوی از این رویداد بزرگ ملی، از مدیران گردشگری مناطق آزاد جهت حضور در این رویداد ارزشمند دعوت به عمل آورد. قابل ذکر است حوزه گردشگری، به عنوان یکی از مهمترین و ارزشمندترین حوزه های کسب و کار کشور عزیزمان ایران، یکی از بخش های اصلی این جشنواره می باشد که پس از بررسی و ارزیابی های تعریف شده، برترین نوآوریهای محصولات و خدمات این حوزه نیز در جشنواره مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.

متن نامه مذکور به پیوست می باشد.

nameh1

درج نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.