برگزاری جلسه ارزیابی محصول همراه پلاس ملت در محل شرکت بهسازان ملت

برگزاری جلسه ارزیابی محصول همراه پلاس ملت در محل شرکت بهسازان ملت

در راستای برگزاری سومین دوره جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی، بر اساس رصد بازار و به دنبال آن مرور کاربرگ خود اظهاری ارسال شده از سوی شرکت بهسازان ملت برای محصول همراه پلاس ملت، جلسه ارزیابی محصول در تاریخ ۹۷/۷/۱۰ و در محل شرکت بهسازان، با حضور مدیران ارشد و تصمیم گیر در فرآیند توسعه محصول جدید و تیم ارزیابی جشنواره تشکیل گردید.

معرفی محصول: همراه پلاس ملت در واقع یک اپلیکیشن کاربردی در حوزه خدمات پرداخت است که تمرکز و کانون توجه خود را بر روی پرداختهای مبتنی بر کیف پول برای کسب و کارهای خرد تعریف کرده است. مخاطبین این خدمت جدید ، عموم مردم و به خصوص افرادی هستند که نیاز به روشی ساده برای پرداختهای متعدد با مبالغ اندک در طول روز دارند.