برگزاری جلسه ارزیابی محصول نورونتا در محل شرکت مخابرات ایران

برگزاری جلسه ارزیابی محصول نورونتا در محل شرکت مخابرات ایران

به گزاش دبیرخانه جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی، در ادامه فرایند دریافت کاربرگ خود اظهاری محصولات نوآور کاندید که در راستای برگزاری سومین دوره جشنواره در حال برنامه ریزی و انجام می باشد، جلسه ارزیابی محصول نورونتا متعلق به شرکت مخابرات ایران، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ با حضور مدیران ارشد و تصمیم گیر در فرآیند توسعه محصول جدید و مسولان ارزیابی جشنواره در محل معاونت تجاری شرکت مخابرات ایران تشکیل گردید.

معرفی محصول: “نورونتا” سرویس جدید شرکت مخابرات ایران، شبکه‌ای اختصاصی، غیر اشتراکی و ایمن است که به طور مجزا از سایر شبکه ها جهت سرویس دهی به مشتریان تجاری، مالی و حاکمیتی پیاده سازی گردیده است. بازار هدف مشتریان این شبکه، کلیه شرکت­ها، سازمان­هاو نهادهای نیازمند یک شبکه اختصاصی و امن می­باشد که به برقراری ارتباط با دیگرنقاط خود بصورت بی­وقفه با امنیت بالا نیاز دارند. در صورتی که مشتریان نیاز به برقراری ارتباطی مطمئن با پهنای باند تضمین شده و امنیت لینک بالا و اختصاصی با شعب خود را داشته باشند، لینک­های ارتباطی نقطه به نقطه و نقطه به چند نقطه شبکه نورونتا، یک راهکار مناسب برای آنهاخواهد بود.