برگزاری جلسه ارزیابی فرایندهای نوآوری محصول مستمری مانا

برگزاری جلسه ارزیابی فرایندهای نوآوری محصول مستمری مانا

شرکت بیمه دی با بهرمندی از کارشناسان متخصص و متبحر صنعت بیمه و همچنین گسترش شبکه فروش خود در تمامی نقاط کشور با سر لوحه قراردادن شعار تعهد، تخصص و نوآوری به طور مستمر سعی مطلوب به بیمه گذاران خود را نموده است، این شرکت زیر ساخت فناوری مناسبی را از طریق همکاری گسترده با مراکز طرف قرار داد به گونه ای فراهم نموده است که بیمه شدگان بدون نیاز به معرفی نامه کتبی ، خدمات درمانی خود را به صورت آنلاین از این مراکز دریافت می دارند.

در این جلسه که با حضور مدیران و کارشناسان ارشد شرکت و اعضای اصلی کمیته ارزیابی جشنواره برگزار شد، محصول مستمری که برای اولین بار در شرکت بیمه دی تحت عنوان مستمری مانا و بنابر اعلام نیاز یک جامعه هدف خاص طراحی گردیده است مورد ارزیابی قرار گرفت. در این خدمت با پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گذار، بیمه گر متعهد می شود مادامی که بیمه شده در قید حیات است در دوره های مشخص مستمری دریافت کند. به عبارتی در این محصول پس از پرداخت حق بیمه به صورت یکجا در ابتدای بیمه نامه، بیمه شده مادامی که در قید حیات باشد و یا طی مدت معینی مستمری دریافت می نماید.