برگزاری جلسه ارزیابی سیمان سپا سبز در محل شرکت سیمان سپاهان

برگزاری جلسه ارزیابی سیمان سپا سبز در محل شرکت سیمان سپاهان

در راستای برگزاری سومین دوره جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی، بر اساس رصد بازار و به دنبال آن مرور کاربرگ خود اظهاری ارسال شده از سوی شرکت سیمان سپاهان برای محصول سپا سبز، جلسه ارزیابی محصول در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۷ و در محل شرکت سیمان سپاهان، با حضور مدیران ارشد و تصمیم گیر در فرآیند توسعه محصول جدید و تیم ارزیابی جشنواره تشکیل گردید.

معرفی محصول:

نفوذپذیری بسیارکم،کارایی بیشتر به دلیل  جذب هیدروکسید کلسیم توسط سلیس فعال سرباره و بافت سطحی صاف تر سرباره،مقاومت شیمیایی بسیار ممتاز در مقابل تهاجم توام اصلاح سولقات و کلر از ویژگی های ممتاز این سیمان سازگار با محیط زیست است.